MUDr. Elena Hanzelová, praktický lekár pre deti a dorast